Verenigingsinformatie

Via dit informatieblad willen we u graag het een en ander vertellen over RV de Molenruiters

Wanneer u lid wilt worden heeft u recht op maximaal 2 proeflessen.

Mochten er na het lezen hiervan nog vragen overblijven, dan kunt u daarmee terecht bij Rita Voortman – Wisselink 0630585745 / rvmolenruitersrekken@gmail.com

Lidmaatschap

Er bestaan verschillende soorten lidmaatschappen binnen onze vereniging, te weten:    

1.         Rijdend lid.

Dit houdt in dat u gebruik kunt maken van alle faciliteiten welke wij als vereniging aanbieden zoals lessen, terreingebruik, wedstrijden. De contributie hiervoor bedraagt in 2024  € 160,- per jaar.

2.         Startkaart lid.

Dit houdt in dat u vooral lid bent omdat u een actieve startpas wilt, maar geen gebruik wilt maken van de lessen. Wel kunt u gebruik maken van het terrein en deelnemen aan de wedstrijden. De contributie hiervoor bedraagt in 2024 € 99,- per jaar.

3.         Zomerseizoen lid. Startkaart lid.

Dit houdt in dat u alleen tijdens het buitenseizoen gebruik kan maken van de lessen: U kunt deelnemen aan de onderlinge wedstrijden. De contributie bedraagt in 2024 € 112,- per jaar.

4.         Winterseizoen lid.

Dit houdt in dat u alleen tijdens het indoorseizoen gebruik maakt van de lessen. U kunt deelnemen aan de onderlinge wedstrijden. Met dit lidmaatschap ben je verplicht ook de manegehuur te betalen, dit komt nog boven op de contributie. De contributie hiervoor bedraagt in 2024 € 72,- per jaar, exclusief manegehuur.

5. Steunend lid.

U steunt de vereniging zonder dat u gebruik kunt maken van de verschillende faciliteiten. De contributie hiervoor bedraagt € 20,- per jaar.

De contributie moet via overschrijving voldaan worden. Voor de contributie van de lidmaatschappen wordt 1 x per jaar een rekening verzonden. Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief lidmaatschap KNHS en eventuele manegehuur.

Afmelden kan per jaar, uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe jaar. Het banknummer van de vereniging is NL 39 RABO 0316 405 302.

Lessen

Ieder lid mag met één (1) paard of pony op de les komen.

Voor de pony’s zijn de lessen op woensdagavond en voor de paarden op donderdagavond.

Wanneer men te paard zit is het verplicht een goedgekeurde veiligheidscap te dragen. Alleen de instructeurs bepalen wie er in welke les rijdt. In overleg met de instructie wordt de lesindeling bepaald.

De lessen zijn tijdens het zomerseizoen vanaf 1 maart tot en met 31 oktober op de Zandvang aan de Zuid Rekkenseweg 36 te Rekken op een prachtige eb en vloed bodem.

Gedurende het winterseizoen vanaf 1 november tot en met 29 februari vragen wij de leden of zij binnen of buiten willen lessen.

In het zomerseizoen wordt er gedurende 3 weken geen les gegeven, dit valt in de periode van het Rekkens Volksfeest. In de winterperiode wordt er gedurende 2 weken geen les gegeven, dit is in week 52 en week 1.

Ieder paard dat op de les komt, moet correct ingeënt zijn tegen influenza. Het eerste jaar twee keer met een tussentijd van minimaal 21 dagen en maximaal 92 dagen, daarna binnen het jaar één keer.

Afmelden voor de les uiterlijk op de dag zelf voor 17:00 uur via de groepsapp.

Alle leden zijn verzekerd tijdens de lessen of andere activiteiten van de vereniging, via een WA-verzekering. I.v.m. deze verzekering moeten alle leden, ook als ze (nog) niet deelnemen aan officiële wedstrijden lid worden van de KNHS. De kosten hiervoor bedragen € 25,75 per jaar. 

Terrein/accomodatie

Het terrein van de Molenruiters is de Zandvang, gelegen aan de Zuid Rekkenseweg 36 in Rekken. Hier worden de verenigingslessen in de zomerperiode gegeven. We beschikken over een dressuurbak en een springterrein voorzien van een nieuwe eb en vloed bodem.

De Zandvang is door de leden vrij te gebruiken, geheel voor eigen verantwoording. Eenieder is verplicht op het terrein te paard een goedgekeurde veiligheidscap dragen.

Indien u gebruik wilt maken van het terrein dient u zich te melden bij één van de bestuursleden, de kosten voor het individuele gebruik van het terrein bedragen €10,-

Op het gehele terrein mag niet gelongeerd worden en dient de paardenmest te allen tijde opgeruimd te worden.

Het bestuur

Het bestuur van RV de Molenruiters bestaat uit 7 personen. Momenteel  is de taakverdeling als volgt:

Moniek Kroekenstoel     Voorzittertel. 06-51986069
Chantal LeusinkVice Voorzittertel. 06-10207827
Sasja ZwartPenningmeester / wedstrijd secretariaattel. 06-41386246
Rita Voortman WisselinkAlgemeen secretariaattel. 06-30585745
Vera AbbinkBestuurslidtel. 06-12021492
Bianca ten ElshofBestuurslidtel. 06-20868490
Amber Kl GunnewiekBestuurslidtel. 06-24179757

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen binnen onze vereniging zijn: Elise Kroekenstoel en Harm Rexwinkel.

Op de website staat informatie wat de vertrouwenspersoon voor u kan betekenen.

Wedstrijden, Activiteiten en vergaderingen 

Ledenvergadering:

In mei en november worden de algemene ledenvergaderingen gehouden.

Wedstrijden:

 • In april wordt er een onderlinge wedstrijd georganiseerd samen met de Berkelruiters voor zowel paarden als ponycombinaties. Deze wedstrijd wordt het ene jaar door de Berkelruiters georganiseerd en het andere jaar door de Molenruiters
 • In het eerste weekend november wordt onze eventing wedstrijd georganiseerd waarbij we op de zondag onze onderlinge eventing wedstrijd wordt gehouden en er door zowel de pony als de paardencombinaties wordt gestreden om diverse Molentroffeeën. Een eventingwedstrijd bestaat uit een dressuurproef, een springparcours en een cross country. Vanaf september wordt er gestart met de bouw van de cross en in de weken voor de cross worden er vele handen uit de mouwen gestoken om er weer een mooi evenement van te maken.

Activiteiten:

 • 1 keer per jaar wordt er voor alle leden en familieleden een buitenrit georganiseerd
 • 1 keer per jaar wordt er een ponykamp georganiseerd voor de ponyleden.
 • In januari wordt er de hanen en saté actie gehouden. Van ieder lid wordt verwacht dat zij een route lopen tijdens deze verkoopactie.
 • In maart doen we mee met NL doet, het terrein / kantine wordt dan onderhouden.
 • In november/december zal de penningmeester weer de donateurskaarten onder de leden verdelen, ook hier verwachten wij dat de leden zich voor inzetten.

Bovengenoemde activiteiten worden voor en door onze leden georganiseerd. Naast dat het veelal gezellige activiteiten zijn, is het ook om de vereniging financieel gezond te houden en daarmee ook de contributie laag te houden. Medewerking van ieder lid (of ouders van jeugdleden) wordt dan ook verwacht.

Startpassen/officiële wedstrijden

RV de Molenruiters is aangesloten bij de KNHS. Als men wil starten op officiële wedstrijden moet bij deze bond een startpas worden aangevraagd.

Hiervoor heeft men nodig:

 1. Bij pony’s t/m 8 jaar een meetbewijs.
 2. Een paspoort voor het paard/de pony. Het dier moet voorzien zijn van een transponder (chip). Als dit allemaal geregeld is, kunt u zelf een startpas aanvragen bij de KNHS. Zodra u in het bezit bent van de pas kunt u deelnemen aan wedstrijden.
 3. Wedstrijdreglementen zijn te vinden op www.knhs.nl  
 4. Dressuurboekjes en dressuurproeven kunt u vinden/bestellen via www.knhs.nl 
 5. Gezinsleden die op hetzelfde adres wonen, kunnen een zogenaamd Gezinslidmaatschap aanvragen bij de KNHS. Dit lidmaatschap kan voordeel bieden in de zin van korting op startpassen etc. Dit is interessant vanaf meer dan 3 KNHS leden per adres. Dit dien je zelf aan te vragen bij de KNHS.  Zie hiervoor de tarievenlijst van de KNHS.  
 6. Voor kosten van startpassen zie www.knhs.nl.  Startpassen zijn gedurende een geheel jaar geldig en niet meer t/m 31 december van het lopende jaar.

Leden die zichzelf opgeven voor wedstrijden dienen ook zelf te zorgen voor betaling van inschrijfgeld. Ook kun je vraagprogramma’s en startlijsten online vinden via de site: www.startlijsten.nl  of www.knhs.nl

 • Op elke wedstrijd moeten de startpas en het paspoort (met inentings- en meetgegevens) getoond kunnen worden.

Iedereen moet zelf zijn winst/verliespunten bijhouden en is zelf verantwoordelijk voor het starten in de juiste klasse. Ook via Mijn KNHS is dit goed bij te houden (www.knhs.nl)

 • Bij officiële wedstrijden of andere officiële gelegenheden bestaat ons tenue voor de paarden uit een groen jasje en een witte rijbroek en voor de dames een witte dressuurblouse met plastron, voor de heren een witte blouse met stropdas.

Diversen

 • De statuten van RV de Molenruiters zijn te vinden op onze website
 • Ieder lid dient ervoor te zorgen dan zijn paard of pony WA verzekerd is.

 WIJ WENSEN U VEEL RIJPLEZIERAanvulling: overal waar paard(en) genoemd worden, worden ook de pony(’s) bedoeld.