Eventing 2022

Algemene informatie: De startlijsten staan online!

Contactgegevens: sgwrekken@gmail.com

Programma 5 november 2022 : 

Pony’s:
Klasse Z, M L en B met dressuur

Paarden:

Klasse M, L en B met dressuur
Klasse B zonder dressuur

Programma 6 november 2022:

Oefencross

Voorafgaand aan de oefencross wordt een springparcours afgelegd.

Onderlinge wedstrijd voor leden van de Molenruiters en de Berkelruiters
Opgave: sgwrekken@gmail.com

Locatie:

Navigatie adres: Nieuwenkampsweg 1 in Rekken

Navigatieadres vrachtwagens: Zuid Rekkenseweg 11 in Rekken

Dressuur wordt op grasbodem verreden

Vrijdag 4 november vanaf 14.00 uur:

– secretariaat open

– cross vrij voor verkenning

Parcoursbouwers samengestelde wedstrijd: Harm Rexwinkel en Dirkjan Mosselman

Verplichte uitrusting:

Elke deelnemer start met bodyprotector en veiligheidshelm in de cross. Het rugnummer is verplicht te dragen tijdens alle onderdelen die gestart worden. De deelnemer dient zelf te zorgen voor een rugnummerdrager. De wedstrijdorganisatie zorgt voor nummers. Deze zijn af te halen op het secretariaat.

Veterinaire keuring:

Voor en na de cross moet het paard door de aanwezige dierenarts gekeurd worden. Hiervoor is de deelnemer verantwoordelijk. Na afloop van de cross moet het paard binnen 10 minuten aangeboden worden. Er is een herkeuring mogelijk. Niet verschijnen bij de dierenarts of afkeuring betekent uitsluiting.

Publicatie:

Ca 1.5 uur na afloop van de rubriek wordt de voorlopige uitslag bekend gemaakt en komt deze op het publicatiebord te hangen. Er is vervolgens de mogelijkheid om te protesteren, waarna de officiële uitslag wordt opgesteld. Prijzen worden nabij de consumptietent uitgereikt.

Reglementen:

er wordt gereden volgens de reglementen van de KNHS.

Hoofdsponsor: Van de Vossenbulten

Voorlopige plattegrond: onder voorbehoud

Belangrijke informatie voor de deelnemers:

Secretariaat is open op vrijdag 4 november van 14:00-17:00.
Deelnemers denk aan het paardenpaspoort er kan een controle plaatsvinden.
Locatie: kruising vredensebaan/Nieuwenkampsweg te Rekken
Parcours open voor verkennening vanaf vrijdag 14:00 uur
Er kunnen foto’s gemaakt worden

Willen deelnemers voor de oefencross die nog niet betaald hebben hun inschrijfgeld overmaken!!!, (dit zijn degene rood weergegeven)
INSCHRIJFGELD OVERMAKEN NAAR: NL39RABO0316405302, t.n.v. RV Molenruiters, o.v.v naam, hoogte

Er zijn geen honden toegestaan op het terrein i.v.m. Neospora

Denk aan rugnummerhouder, deze is verplicht

ALGEMENE BEPALINGEN
1.       Er wordt gereden onder de regelementen van de afdeling Basiswedstrijdsport van de KNHS.
2.       De mogelijkheid bestaat tot controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en/of medicijnen.
3.       De organisatie behoudt zich het recht voor om onderdelen van het programma te wijzigen of te laten vervallen.
4.       De organiserende vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen. Men neemt deel, of is aanwezig op eigen risico.
5.       In de springring en de dressuurring worden naast de deelnemers alleen juryleden en bestuursleden/hulpen aangewezen door het bestuur toegelaten, tenzij e.e.a. is vrijgegeven voor verkenning.
6.       De uitspraak van de jury is bindend.
7.       Bij vermoeidheid of onnodige kwelling heeft de jury het recht en de plicht de deelnemer uit de wedstrijd te nemen, waarna diskwalificatie volgt. Deze beslissing is bindend.
8.       De prijsuitreiking is te voet zonder paard/pony.
9.       Honden zijn niet toegestaan
10.   Het is te alle tijde de organisatie toegestaan zich gemotoriseerd in het terrein te begeven, voor anderen is dat verboden op straffe van uitsluiting en/of ontzegging van toegang tot de terreinen.

  1. Pony’s categorie C/D/E zullen in handicap rijden.

AFGIFTE VAN RUGNUMMERS
Startnummers dienen tijdig te worden afgehaald op het secretariaat. Het secretariaat is op vrijdag geopend van 14.00 tot 17.00 En op zaterdag vanaf 7.00 uur
zondag vanaf 8 uur

VETERINAIRE CONTROLE (geldt voor deelnemers aan de wedstrijd van 5 november en dit is verplicht)
Iedere deelnemer dient zich te melden voor twee veterinaire controles:
1.       Na het springen
2.       Na de cross
Afwezigheid of weigering heeft uitsluiting tot gevolg. De dierenarts kan paarden/pony’s op basis van hun conditie van verdere deelname uitsluiten, uitspraak van de dierenarts is bindend.

TENUE VAN DE DEELNEMERS
Tijdens de dressuur en bij de prijsuitreiking is het normale verenigingstenue verplicht. Tijdens het springen en de cross mag aangepaste kleding worden gedragen.
Bij alle drie onderdelen dient het rugnummer gedragen te worden!

STARTEN VAN DE COMBINATIE
IEDER DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE IN HET PROGRAMMA GEGEVEN STARTTIJDEN. Afwijken hiervan is alleen toegestaan met goedkeuring van het secretariaat! De tijdsberekening van de cross vindt plaats op basis van de vermelde starttijden. Bij het te laat verschijnen kan uitsluiting het gevolg zijn.

SPRINGEN
Combinaties die tijdens het springparcours in de klasse B meer dan 20 springfouten maken worden door de springjury niet toegelaten tot de cross.

CROSS
Combinaties in de klasse B die zijn uitgesloten dienen hun startnummer bij de hindernis in te leveren en mogen de cross NIET VERDER uitrijden.